Paul-Tech teenus
Paul-Tech mullajaama teenus sisaldab:
  • Põllu analüüs mullajaama paigaldamiseks

  • Paul-Techi väljatöötatud mullajaamaga reaalajas andmete mõõtmine

  • Mõõdetud andmete töötlemine pilveserveris

  • Analüüsitud andmete jälgimine kasutajasõbraliku veebirakenduse abil

  • Automaatsed soovitused põllumehele efektiivseks majandamiseks

Põllu analüüs mullajaama paigaldamiseks:

Enne Paul-Techi mullajaama paigaldust teostatakse põhjalik põlluanalüüs, et jaam paigaldada põldu kõige paremini iseloomustavale kohale. Selleks tehakse mullaanduriga üle kogu põllu 200-300 mõõtmist (olenevalt põllu suurusest), mis salvestatakse GPS asukohaga. Analüüsi tulemus on kohapeal näha ja selle põhjal toimub mullajaama paigaldamine.

Paul-Techi väljatöötatud mullajaamaga reaalajas andmete mõõtmine:

Mullajaama maasisesed sensorid mõõdavad kahel sügavustel mulla toitainete ja niiskuse olukorda ning mullatemperatuuri. Lisaks mõõdab maapealne seade õhutemperatuuri ja relatiivset niiskust.

Mõõdetud andmete töötlemine pilveserveris:

Analüüsimudelite aluseks on kasvukeskkonna olukorra mõju erinevatele kultuuridele, taimekahjustajatele ning teostatavatele põllutöödele. Mulla füüsikaliste omaduste põhjal määratakse mulla niiskus- ja veerežiim, toiterežiim ja soojus. Mudelitesse on seotud ka õhutemperatuur ja relatiivne niiskus.

Analüüsitud andmete jälgimine kasutajasõbraliku veebirakenduse abil:

Mõne kliki kauguselt leitavate andme põhjal saab tõsta põllutööde efektiivsust keskkonda hoides. Hinnates taimede kasvupäevade kvaliteeti saab prognoosida saagi kujunemist ja vajalike tööde optimaalsemat aega põllul. Jälgides erinevates sügavustes toitainete hulka saab hinnata nende liikumist ning määrata optimaalset väetise kogust ja töö teostamise aega, vältimaks leostust või tarbetut kuhjumist. Samuti võimaldavad jaama kogutavad andmed määrata optimaalset pestitsiidide kasutamise aega ja säästvat kogust vastavalt põllul olevatele tingimustele. Kõrvutades erinevate aastate andmeid saab põllumees hinnata oma otsuste mõju saagile ja majanduslikule kasule, et kestlikult efektiivselt toota.

Automaatsed soovitused põllumehele efektiivseks majandamiseks:

Paul-Tech pakub automatiseeritult põllutööde soovitusi otse kasutajaliideses, olles sellega põllumehele vajalikuks digitaalseks abimeheks efektiivsel majandamisel. Soovitused lähtuvad põllult kogutud andmete automaatsest töötlemisest saadud tulemustest ja jõuavad operatiivselt põllumeheni.