Uutiset

Paul-Tech

Paul –Tech vie omistuksessaan olevat mittausasemat pellolle kylvöjen jälkeen ja hakee ne tarvittaessa pois ennen puintia. Viljelijä saa Paul-Tech’ilta myös apua asemien sijoittamiseen lohkolle. Yhtiön edustaja määrittää sopivan paikan ottamiensa maanäytteiden avulla.

Asema mittaa maan kosteutta ja lämpötilaa kahdesta syvyydestä. Toinen anturi sijoitetaan yleensä lähelle maan pintaa noin 10 cm ja toinen 20-40 cm syvyyteen. Kosteusanturien mittaamat tiedot jalostetaan järjestelmään kuluvassa palvelussa muun muassa kantavuus -arvioksi. Tämä tieto on hyödyllinen arvioitaessa tiivistymisriskiä ennen pellolle menoa.

Anturit mittaavat lisäksi muun muassa maaveden johtokykyä, joka kertoo liukoisten suolojen määrästä maassa. Paul-Tech’in mukaan maaperäantureiden tietoja voidaan käyttää lannoitustarpeen määrittämisessä ja arvioitaessa ravinteiden kulkeutumista maassa.

Yhteen asemaan saa kytkettyä kaiken kaikkiaan seitsemän anturia. Maaperäantureiden lisäksi asemaan voi kytkeä maanpäällisiä antureita mittaamaan esimerkiksi lämpötilaa ja sademäärää. Näitä tietoja käytetään maaperästä tehtyjen havaintojen tukena, kun tehdään mittauksiin perustuvaa neuvontaa.

  • Haluamme olla ykkösvaihtoehto viljelijälle, kun tarvitaan mittaustietoon perustuvaa ennakointia ja havainnoidaan jo tehtyjen viljelytoimenpiteiden vaikutuksia pellolla, Mikk Plakk Paul-Tech’ilta valaisee yhtiön tavoitteita.

Havaintojen perusteella laaditaan muun muassa satoennusteita. Ennusteita voi käyttää apuna, kun kasvukauden aikana tehdään päätöksiä viljelytoimenpiteistä. Vaikkapa lisälannoituksen kannattavuuden arvioiminen on vakaammalla pohjalla, jos tulevan sadon määrästä ja laadusta on käytettävissä ennuste.

Jatkossa Paul-Tech’in järjestelmästä saa myös vietyä paikkakohtaisen kylvö- tai lannoituskartan traktoriin. Kartta perustuu mittausasemalta saatavien maaperähavaintojen lisäksi kaukokartoitustietoihin ja yhtiön omaan laskentamalliin.

Antureiden mittaamat tiedot kulkevat johtoja pitkin keskusyksikölle, josta tiedot toimitetaan internet –liittymän kautta palvelimelle. Tietoja pääsee katselemaan internetissä selainohjelmistolla. Huhtikuussa Paul-Tech julkaisee mobiilisovelluksen, joka korvaa nykyisen sähköpostitiedotusjärjestelmän.

Faktalaatikko

  • Maaperäanturit kiinnitetään mittausasemaan johdoilla
  • Tiedonsiirto mittausasemalta palvelimelle internet –liittymän välityksellä
  • Käyttövoima saadaan aurinkokennosta
  • Paul-Tech omistaa laitteiston, kuukausihinta 150 euroa eli 1800 euroa vuodessa

Varaa ilmainen demo, ja näe se toiminnassa

Varaa vaivaton ja sitoumukseton demosi tänään, ja aloita matkasi kohti terveempää maatilaa muutamassa minuutissa. Peltosi, kasvisi ja kukkarosi kiittävät sinua tulevina vuosina.

Varaa ilmainen demo