PAUL-TECHIN MAA-ASEMAPALVELUT
Paul-Techin maa-asemapalveluihin sisältyy:
  • Lohkoanalyysi maaperäanturin asentamiseksi

  • Tietojen mittaus reaaliajassa Paul-Techin kehittämällä maaperäanturilla

  • Mitattujen tietojen käsittely pilvipalvelussa

  • Analysoitujen tietojen seuraaminen käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla (PC & Äppi)

  • Automaattiset suositukset maanviljelijälle, tehokasta työskentelyä varten

  • upcoming fieldwork

Pellon analysointi maaperäanturin asentamiseksi:

Ennen Paul-Techin maaperäanturin asentamista suoritetaan peltolohkon perusteellinen analysointi, jotta laite voidaan asentaa peltoa parhaiten edustavaan paikkaan. Tätä varten suoritetaan anturilla lohkolla 200-300 mittausta (riippuen pellon koosta), jotka tallennetaan GPS-sijainnilla. Analyysin tulos nähdään paikan päällä ja maaperäanturin sijoitus tapahtuu sen perusteella.

Paul-Techin työstämällä maaperäanturilla tietojen mittaus reaaliajassa:

Maaperäanturin maan sisäiset sensorit mittaavat kahdesta eri syvyydestä maan ravinteet, kosteuden ja lämpötilan. Maanpäällinen laite mittaa tämän lisäksi myös ilman lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta.

Mitattujen tietojen käsittely pilvipalvelussa:

Analyysimallien perusteina ovat kasvuympäristön vaikutukset eri kasveille, kasvien tuholaisille ja suoritettaville peltotöille. Maan fysikaalisten ominaisuuksien perusteella määritellään maaperän kosteus- ja vesiarvot, ravinnearvot ja lämpötila. Malleihin liittyvät myös ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.

Analysoitujen tietojen seuraaminen käyttäjäystävällisen verkkoratkaisun avulla:

Tiedot on esitetty interaktiivisina taulukkoina esittäen kunkin hetken tilanteen ja trendit pellolla, suosituksin ja ohjeistuksin. Lisäksi voidaan valita viimeisen 10, 20 ja 30 päivän keskimääräiset tiedot ja tarkastella myös kaikkien tietojen historiaa. Kasvien kasvupäivien laatua arvioimalla voidaan ennustaa sadon muodostumista ja tarvittavien toimenpiteiden optimointi. Kasvukauden esitetään säännöllisesti tehokkaiden ja aktiivisten lämpötilojen summa ja päivien määrä. Eri syvyyksien ravinteiden määrää seuraamalla voidaan arvioida niiden liukenemista ja määrittää optimaalinen lannoitteiden määrä ja töiden suoritusaika, sekä välttää huuhtoutumista ja tarpeetona ravinetoden käyttöä. Laitteen keräämien tietojen avulla voidaan myös määrätä viljelykasvin kannalta optimaalinen kasvinsuojelun käyttöaika määrä, maaperän olosuhteiden kannalta tarkasteltuna. Eri vuosien tietoja vertailemalla maanviljelijä voi arvioida päätöstensä vaikutuksen sadolle ja saavutetun taloudellisen tehokkuuden.

Automaattiset suositukset maanviljelijälle tehokasta työskentelyä varten:

Paul-Tech palvelun kautta viljelijä saa automaattisesti peltotöiden suosituksia suoraan PC- & mobiilikäyttöliittymäänsä ja näin optimoi ja tehostaa viljelyä luontoa pitkäaikaisesti säästäen. Suositukset perustuvat pellolta kerättyjen tietojen automaattisesta käsittelystä saatuihin tuloksiin, ja maanviljelijä saa ne käyttöönsä välittömästi.