ANDURID MULLAS. Andurid võimaldavad jälgida mullas olevate toitainte üldtaset mis aitab langetada otuseid väetamise vajaduse kohta.

Paul-Tech OÜ kutsub põllumehi osalema uuringus kus mulla-andurite abil saab vähendada kulusid ia langetada tarku otsuseid

Käesoleval aastal pakub Paul-Tech veel kuni 15 põllumehele võimalust osaleda proovi uuringus, kus põllumulda paigaldatud andurid võimaldavad põllumeestel langetada optimaalseid otsuseid kodust lahkumata. Esimesed seitse testklienti, kellega ettevõte tegi koostööd 2019-2020 hooajal, on seni innovaatilise lahendusega väga rahule jäänud ning enamikega neist sõlmitakse veel sel sügisel teenuse pakkumise lepingud.

Mikk Plakk, Paul-Techi juhatuse liige märgib, et nende poolt välja töötatud andurid aitavad lihtsustatult öeldes põllumehel jälgida, mis mullas toimub. Andurid koguvad infot mulla niiskustaseme, toitainete, õhu, mulla temperatuuri ning ka mulla kandevõime kohta. “Meie anduritel on mitu aspekti. Peamine ja ühtlasi ka suur eelis teiste sarnaste turul olevate andurite ees on see, et me same edastada põllumehele mullas sisalduvate toitainete üldtaseme. Sellest tulenevalt aitab see põllumehel langetada otsuseid, kas väetada, millal väetada ja kui palju väetada. See aitab kokku hoida raha, aega ning parandab saagikust ja vilja kvaliteeti,” toob Plakk välja lisades, et mitte vähem tähtis pole info mulla niiskustaseme kohta. „Info niiskustaseme, õhu ja mulla temperatuuri ning mulla töödeldavuse kohta aitab optimeerida tegevusi. See aitab põllumehel näha, kas mullas on piisavalt niiskust väetamiseks või mulla töötlemiseks või on ehk muld hoopiski liialt kuiv. Samas on näha ka kandevõime näitaja, mis annab hinnangu, kas suurte masinatega saab üldse põllule minna,” sõnab Plakk.

Lisaks sellele, aitab see innovaatiline lähenemine kaasa üleüldisele maailmas levinud suundumusele, kus kõik liigub tootmise optimeerimise ja keskkonnasäästlikkuse poole “Meie tootega saab põllumees tegutseda teadlikult. Näiteks, kui paigaldada andurid kahele sügavusele, on võimalik monitoorida, kas väetised on kasutatud ära taime juure lähedal kihis või on nad tunginud edasi sügavamatesse kihtidesse, mis omakorda tähendab, et kahjustatud on keskkonda. See on omamoodi tagalaks põllumehele, kelle suunas näidatakse sageli näpuga ja süüdistatakse liigses väetamises. Nendelt anduritelt saadud info põhjal saavad põllumehed faktidele tuginedes öelda, et nende tegevus keskkonda ei riku või kui juhtub, et midagi on läinud valesti, on põllumehel võimalus oma vigu parandada,” lausub Plakk, kes usub, et kuna Euroopa Liit on hakanud karmistama paljusid tingimusi, pole kaugel aeg, mil tänapäevased tehnoloogilised lahendused, nagu pakub Paul-Tech, muutuvad vähemal või suuremal määral põllumeestele etteantud teavitamise ja aruandluse osaks.

Kuidas asi reaalselt välja näeb?

Tegemist on mõõtesüsteemiga ehk anduriga, mis on välja töötatud kolme põlvkonna teadmistele ja kogemustele tuginedes. Vanaisa Paul Plakk, kes oli TPI-s elektroonika õppetooli rajaja ning kelle järgi on ettevõte nime saanud, töötas välja uue materjalide elektrilise omaduste mõõtmise põhimõtte. Tema tööd jätkas tema poeg Tiit, kes selle teooria alusel arendas välja seadme mullauuringuteks, ning natuke enam kui poolteist aastat tagasi loodi Pauli lapselapse Miku ja tema meeskonna poolt OÜ Paul-Tech, kus on ühendatud tänapäevased IT-lahendused eelmiste põlvkondade uurimistööga.

Põllumehe jaoks pakutakse teenust, kus tema põllule viiakse andur või andurid koos saatejaamaga, mis edastavad andmeid veebirakendusse, millele on põllumehel ligipääs. Vajadusel pakub Paul-Tech meeskond igakülgset tuge andmete tõlgendamisel. Teenuse tarbijale ei jää mingeid hoolduskohustusi ning andurid ei sega töö tegemist. Kel täpsem huvi, saab seadme kohta infot küsida Paul-Techi meeskonnalt. Kontaktid on leitavad veebilehel www.paul-tech.com. Lisaks on ettevõte oma toodet ja teenust tutvustamas Eesti põllumajanduse aastanäitusel Tartus, mis toimub 14.-15. oktoobrini Eesti Rahva Muuseumis.

KOMMENTAAR

Tiit Jüriöö, kelle talu asub Anija vallas Alavere külas, kasvatab 700 hektaril teravilja. Kuna haritavat maad on palju, on mehe kireks erinevate põllutöömasinate arendamine, et leida optimaalseid võimalusi kulude kokkuhoiuks. Tema töö tulemusena ei leia naljalt kuskilt mujalt maailmast sarnaseid masinaid nagu mehe hoovil. Kuna mees on avatud ja uuendusmeelne, oli ta ka üks esimesi, kes Paul-Techi andureid oma põllul kasutama asus. „Eestis loodud innovatsiooni tuleb toetada.” on mees veendunud. lisades, et kuna põllumajandus on suundumas sinnapoole, kus tehnoloogilised lahendused hakkavad olema osa igapäevasest aruandlusest, on mõistlik juba praegu sellega algust teha, “Paul-Techi poolt pakutavad andmed on kvaliteetsed ning ei anna pelgalt niiskuse taset mullas, vaid nende põhjal on võimalik õigesti ajastada ka väetamist.” sõnab Jüriöö, kelle põllule tulevad sel sügisel juba uued ja täiendatud andurid, kus on arvesse võetud tema konkreetseid soove, vajadusi a ettepanekuid. „,Koostöös sünnivad parimad asjad,” on Jüriöö veendunud ning julgustab teisigi põllumehi neid andureid kasutama.