Säästa raha, kasutades oma põllu andmeid

Paul-Techi abil tead täpselt, mida ja millal su põld vajab.

Tipptehnoloogia ei tähenda keerukust

Paul-Techi mullaandurid viivad põlluharimisotsused andmepõhiseks, lisamata liigset keerukust. Andurid on välja töötatud Eestis enam kui 30 aasta teadustöö tulemusena.

Paultech station
Paul-Tech
Ilmajaamad
Satelliitjaamad
Mullaproovide võtmine
Ilmaennustus
Satellit andmed
Mulla andmed
Mulla temperatuur
Mullavesi
Toitainete tase
Andmed reaalajas
Soovitused
Sarnased tooted
Paul-Tech
Fieldsense
Yara, XFarm
Yara

Väärtuslikud andmed otse mullast

Paul-Techi mullajaam toob teile kogu vajaliku info taimede kasvutingimuste kohta, sealhulgas põllu mulla toitainete ja mullavee taseme ning kättesaadavuse taimedele.

Mullast

Väärtuslikud reaalajas esitatud andmed, mis aitavad planeerida põllutöid.

? Toitainete tase: ülevaade olukorrast, kas põllule antud väetised on saanud taimedele
kättesaadavaks ja ära kasutatud või mitte.

? Mullavesi: kas taimedel on vett piisavalt või on kuivastress, mida mullas saab monitoorida anduritega ja näha enne, kui see taimikus välja hakkab paistma.

Õhust

Õhu suhteline niiskus, õhutemperatuur ja ilmaennustused, mis aitavad teil mõista oma asukoha probleemseid kohti ning planeerida tulevikku.

⛈️ Põllu ilmateated kirjeldavad üksikasjalikult, kuidas ilmastikumustrid on minevikus mõjutanud ja mõjutavad tulevikus teie põlde.

?Maapinnalähedased ja suhtelise õhuniiskuse raportid aitavad teil analüüsida, prognoosida ja ennetada taimehaiguste levikut.

Satelliit

Nii ajaloolised kui reaalaja raportid ja kaardid, mis näitavad teie põllu nõrku ja tugevaid kohti koos mulla toitainete ja mullavee üksikasjaliku analüüsiga.

?️ NDVI võimaldab teil harida põldu absoluutse täpsusega.

Paultechi mullajaamast pärinevad andmed on turvaliselt salvestatud. Veebis saab andmeid vaadelda nii graafikute kui soovitustena, mille põhjal on lihtne otsuseid teha.

Tark paigaldus viib hea tulemuseni

Paigaldamise käigus tehakse käsiseadmega 100-200 mõõtmist, et leida püsijaamale sobiv koht. Mõõtmisi tehakse 8 ja 16-25 cm sügavusele, sõltuvalt vajadusest.

Paul-Techi mullajaamad töötavad autonoomselt, segamata ümbritsevat keskkonda.

Varahommikused raportid ja soovitused

Üle 35 automaatse soovituse ning raport kõikide oluliste andmetega on alati nähtavad äpis ja veebis. Samuti saadetakse sulle raport ja soovitused meilitsi igal hommikul kell 6.00.

Nii tead alati, kas ja millistel taimedel esineb stressi ning miks, kas mulla toitaineid on piisavalt ning kas need on taimedele kättesaadavad ja nii edasi – otsusteks vajalik info on sul alati käeulatuses.

Parim lahendus raha säästmiseks ja viljakuse tõstmiseks

Paul-Techi meeskond on teile toeks alates demo broneerimisest kuni mullajaama paigaldamiseni ja igapäevase nõu andmiseni.

1.

Broneeri meiega tasuta demo

Demo käigus tutvustame, kuidas Paul-Techi mullajaamasid teie põllule paigalda, kuidas neid hooldada ning kuidas teie põllu andmed paremaid otsuseid aitavad teha. Demo ei kohusta teid mitte millekski.

2.

Paigaldame teie mullajaamad

Meie tiim analüüsib paigalduse käigus 100-200 mõõtmisega teie põldu, et leida püsijaamadele sobivad kohad, mis annavad kõige parema pildi kogu põllust. Nii saame anda teile alati parimad andmed otsuste tegemiseks.

3.

Monitoorime teie põllu olukorda ja andmeid

Saate Paul-Techilt iga päev infot mulla heaolu ja taimekasvu tingimuste kohta – mis seis on mulla toitainete, niiskuse, kemikaalide (herbitsiidid, pestitsiidid, fungitsiidid, väetised) ja temperatuuriga ning kuidas mõjutab kõike ilm ja suhteline õhuniiskus.

4.

Vähendate kulusid ja suurendate viljakust

Tänu reaalaja andmete põhjal koostatud raportidele ja soovitustele, mis on kättesaadavad nii telefonis kui arvutis, saate teha paremaid põllutöö otsuseid iga päev.

Broneeri tasuta demo ja vaata oma silmaga

Broneeri demo juba täna ja vaata oma silmaga, kuidas Paul-Tech lahendus teeb andmed lihtsaks ja aitab sul raha säästa.

Broneeri tasuta demo