Uudised

Paul-Tech osaleb Leedsi ülikooli taastava põllumajanduse katses

Eesti targa põllumajanduse idufirma Paul-Tech teatab, et nende mõõteseadmetega osaletakse Ühendkuningriigis Leedsi ülikooli poolt läbi viidavas katses, mille eesmärk on mõõta taastavale põllumajandusele ülemineku mõju faktoreid.

Katse pakub tõestatud praktikal põhinevaid tulemusi taastava põllumajanduse jaoks.
Autor: MARKO SÖÖNURM

Katse käigus mõõdetakse viie erineva põllumajanduspraktika mõju mullale, saagikusele, kasvuhoonegaaside emissioonile ning tehakse majandusanalüüs.

Katses kasutatakse võrdluseks viite erinevat metoodikat, kombineerides minimaalset harimist, teravilja ühe sordi ja sordisegude kasvatamist ning segaliikide kaaskultuuride kasutamist, orgaanilist ja mineraalväetist ning karjatamist. Võrdluseks on traditsiooniline künnil, ühe sordiga ja mineraalväetisel rajatud variant.

Paul-Tech oma mõõteseadmetega annab oma panuse mulla omaduste, sh niiskusesisalduse, toitainete dünaamika ning orgaanilise süsiniku reaalajas jälgimisega, pakkudes sellega väärtuslikku lisa katses juba paigaldatud mahukale mõõteaparatuurile ning arvukale mullaproovide analüüsile, mis viiakse läbi katse korraldaja Leedsi ülikooli poolt.

Üheks Paul-Techi eesmärgiks on ka uurida võimalusi seni vaid paberil toimuvat süsinikukrediidi arvutamist siduda ka mullas toimuvate reaalsete protsessidega.

Katse pakub tõestatud praktikal põhinevaid tulemusi taastava põllumajanduse jaoks. Nendest on võimalik püstitada uusi hüpoteese kui ka võtta parimad praktikad koheselt kasutusse.

Põllumajandus.ee/uudised/2022

Autor: Põllumajandus.ee • 4. november 2022


Broneeri tasuta demo ja vaata oma silmaga

Broneeri demo juba täna ja vaata oma silmaga kuidas Paultech lahendus teeb andmed lihtsaks ja aitab sul raha säästa.

Broneeri tasuta demo