Kasutajalugu

Kuidas Aru PM OÜ vähendas väetisekulusid 56 000 euro võrra Paul-Techi abil

56,000 €
Sääst väetiste maksumusest
4,000 ha
Kogu põllumaa suurus
-15%
Kogu väetise kasutamise vähendamine

Aru PM OÜ on Eestis silmapaistev teravilja- ja õlikultuuride kasvataja, kes haldab enam kui 4000 hektarit põllumaad. Seistes silmitsi vajadusega vähendada väetise kasutust ilma saagikust ohverdamata, leidis Aru PM lahenduse Paul-Techi tehnoloogia abil, mis aitas oluliselt vähendada sisendkulusid.

Teraviljad & õlikultuurid
🌐 Eesti
🎯 Vähenda väetise kasutust, hoia saagikust, tugevda keskkonnateadlikkust

„Paul-Techi andmed kinnitasid, et pärast saagi koristamist ja enne uue kultuuri rajamist oli meil mullas piisavalt toitaineid järel.“

Jakob Lindam – Aru PM OÜ omanik

Väljakutse

Aru PM OÜ jälgib üle 4000 hektari teravilja ja õlikultuuride kasvatamist. Silmitsi seistes väljakutsega optimeerida sisendkulusid ilma saagi tervist või saagikust ohverdamata, pidi Aru PM pöörduma võimsa andmeanalüütika poole, mis suudaks tuua reaalajas info nende sõrmeotstesse.

Talu pühendumus keskkonnasõbralikele praktikatele oli täiendav võtmetegur parima lahenduse leidmisel mineraalväetiste vähendamiseks –  olla roheline ilma rohelust kaotamata .

Aru PM-i peamine väljakutse oli väetise kasutamise tõhus juhtimine. Traditsioonilised meetodid viisid sageli üleväetamiseni, kuna oli raske täpselt hinnata erinevatel kasvuetappidel olevate kultuuride toitaine vajadusi. See mitte ainult ei suurendanud kulusid, vaid suurendas ka keskkonnakahjustuse riski. Ettevõttel oli vaja viisi, kuidas teha teadlikumaid otsuseid selle kohta, millal ja kui palju väetist kasutada.

Lahendus

Paul-Techi andmeanalüütika platvorm pakkus lahendust, mida Aru PM OÜ otsis. Jälgides reaalajas kasvuperioodi jooksul mulla toitainetaset, tõid Paul-Techi mullajaamad väärtuslikku teavet Aru PM-i põllukultuuride tegelikust toitainevajadusest erinevatel etappidel.

Põllul asuvad Paul-Techi mullajaamad suutsid hinnata ja pakkuda:

  • Reaalajas mulla toitainete jälgimist: Aru PM OÜ kasutas Paul-Techi tehnoloogiat, et  pidevalt jälgida mulla toitainetaset, võrreldes kevadisi toitainete numbreid saagikoristuse aegsetega;
  • Andmepõhist väetamist: Paul-Techi andmeanalüütika abil saadud teadmised võimaldasid Aru PM OÜ-l tuvastada, millal mulla jääktoitaineid olid talikultuuride kasvuks piisavalt, võimaldades neil loobuda lisaväetise kasutamisest külvamise ajal;
  • Optimeeritud sisendite kasutamist: Väetise kasutamise kohandamine tegelike mulla toitainete andmete põhjal võimaldas Aru PM OÜ-l optimeerida sisendite kasutamist, vähendades oluliselt tarbetut väetise kasutamist ja kulusid.

Tulemused

Paul-Techi andmeanalüütika kasutuselevõtt mullajaamade kaudu tõi Aru PM OÜ-le märkimisväärse kulude kokkuhoiu ja keskkonnakasu. Kokku säästis Aru PM väetisekuludelt 56 000 eurot, elimineerides tarbetu kasutamise oma talikultuuride kasvatamisel üle 4000 hektari suurusel alal.

Väetise mõistliku kasutamisega vähendas Aru PM toitainete leostumist ja keskkonnareostuse potentsiaali, järgides oma pühendumust kestlikele põllumajandustavadele.

Nende uus toitainete haldamise strateegia suurendas toitainete haldamise üldist efektiivsust ja tagas, et põllukultuurid saavad terve hooaja vältel optimaalselt väetist.


Broneeri tasuta demo ja vaata oma silmaga

Broneeri demo juba täna ja vaata oma silmaga kuidas Paultech lahendus teeb andmed lihtsaks ja aitab sul raha säästa.

Broneeri tasuta demo