Kasutajalugu

Uussaari vähendas väetise kasutamist 70% Paul-Tech abil

ACF Uussaari on Soomes asuv söögisibula kasvataja, kes vajas väetise kasutamise vähendamist säilitades või suurendades saaki

70%
Väetise maksumuse sääst hektari kohta
300 ha
Kogu kasutatav põllumaa
82 kg/ha
Lämmastiku vähendamine

ACF Uussaari on Soomes asuv söögisibula kasvataja, kes vajas väetise kasutamise vähendamist säilitades või suurendades saaki. Selle töö jaoks valisid nad   Paul-Tech mullajaamad, ja tulemused räägivad enda eest.

Söögisibul
🌐 Kalanti, Soome
🎯 Vähenda lämmastikväetise kasutamist ilma saagis kaotamata

„Minu mulla andmete jälgimine oli kriitilise tähtsusega mõistmaks, kuidas meie tegevused kasvukeskkonda mõjutavad. Kasutasime Paul-Techi andmeid, et määrata meie mullas kasutamata toitainete hulka, ja millal toitainete lisamine oleks ebaefektiivne.”

Aleksi Uussaari – ACF Uussaari omanik

Väljakutse

Aleksi Uussaari on ACF Uussaari uhke omanik, Soomes asuv söögisibula kasvataja, kes tihti kasutab kooskõlas ümbritseva maastikuga  keskkonnateadlikke valikuid, et toota kogu põllumaal kõrge kvaliteediga saaki.

Talu vajas mõistmist, kas nende väetise kasutamine oli optimaalne või kas oli võimalik vähendada kasutust ja kulusid, säilitades või suurendades saagikust. Uussaari lisas iga hooaja alguses hektari kohta 80-100 kg lämmastikväetist, kasvuperioodi jooksul lisati veel 40-60 kg. 

Põllukultuuri saagi  ja mulla toitainete väärtuste andmepõhise analüüsi tegemiseks valiti tööriistaks Paul-Tech, tänu selle kasutuslihtsusele ja reaalajas pakutavale hulgale teabele.


Nende eesmärk oli vähendada väetise kulu ja kasutust, suurendada toitainete väärtust ja põllukultuuri toitainete tarbimist ning seda tehes säilitada või suurendada saaki.

Lahendus

Aleksi väetise kasutamine oli kulukas ja selle kulu vähendamiseks tuli  leida lahendus. Paul-Tech mullajaamade unikaalsed kaks andurit annavad praktilise ülevaate mitmete mulla tervist, viljakust, niiskustaset ja aktiivset taimede niisutamist mõjutavate tegurite kohta. 2022/23 hooajal kasutas Uussaari oma kahe- ja poolesajal hektaril  Paul-Tech mullajaamu ja hakkas jälgima mullas olevaid andmeid. 

Üleväetamisest tulenev  lämmastikutase tõusid kohe esile ja Uussaari talu suutis lisaks pidevale jälgimisele koheselt tegutseda ning teha kohandusi  hooaja jooksul ja pärast seda. 

  • Enne istutamise algust oli mullas toitainete väärtus kõrge, sealhulgas lämmastiku (N) sisaldus;
  • Otsustati lisada iga hektari kohta 40 kg lämmastikku 142 kg asemel.
  • Taimedele vabanesid lisatoitaineid kas  pärast niisutamist või aktiivset vihmasadu;
  • Omandati võime paremini mõista, millal ja millises koguses  lisada täiendavaid toitaineid.
  • Saagikoristuse ajaks olid kõik toitained Uussaari haritavatel põllumaadel kasvatatud taimede poolt ära kasutatud;
  • Selle tulemusena saadi kõrgema kvaliteediga saak parema säilivusega.

Tulemused

Aleksi Uussaari vähendas kasutatud üldist N kogust 70%, 142 kg hektari kohta ainult 40-ni. 

Hooaja lõpuks olid toitainete näitajad sarnased kevadistele tasemetele, mis tähendas, et kõik lisatoitained olid taimede poolt ära kasutatud. 

Aleksi Uussaari saavutas oma keskmise saagi, vähendades oluliselt lisaväetiste kogust.  Otsus, mis säästis  talle väetise pealt 70%.

Paul-Techi mullajaamad tuvastasid ka, et kui Aleksi mullas oli saagi hilisemas kasvufaasis vähem saadaolevaid toitaineid, paranes saagi kvaliteet, säilitades samal ajal paremini. Uussaari talud teadsid nüüd, millal mitte lisada lisaväetist, millal oli toitainete juurdevool kõige sobivam ja täpselt millised kogused oleksid tervisele ja kulude kokkuhoiule koostöös optimaalsed.


Broneeri tasuta demo ja vaata oma silmaga

Broneeri demo juba täna ja vaata oma silmaga kuidas Paultech lahendus teeb andmed lihtsaks ja aitab sul raha säästa.

Broneeri tasuta demo