Jälgi reaalajas põllumulla väetise taset ja töödeldavust!

 • Saa ülevaade oma põldude väetatuse tasemest mõne klikiga!
 • Säästa aega ja raha ning tõsta tootlikkust tehes optimaalseid otsuseid järgnevate põllutegevuste kohta
 • Meie mõõtesüsteem põhineb üle 30 aastal teaduslikul uurimustööl
Võta meiega ühendust

Pakutav lahendus

Paul-Tech OÜ soovib aidata põllumeestel säästa aega ja parandada efektiivsust läbi selle, et on võimalik vastu võtta optimaalsed otsused järgnevate tegevuste osas põllul mullaseisundi reaalajas nähtava info põhjal. Süsteem põhineb mulla elektriliste omaduste mõõtmisel. Seni on meie poolt kasutatavad andurid olnud kasutusel peamiselt erinevates uurimisprojektides paljudes maailma riikides, kuid nüüd oleme pakkumas sama tehnoloogiat ka praktilises põllumajanduses. Arendatav lahendus koosneb andurist, mis asetseb statsionaarselt põllumullas, saadab internetimooduli teel mõõteandmed pidevalt internetti, kus nad kuvatakse eri valikute kujul kaardirakenduses ning salvestatakse kogu mõõteajalugu andmebaasi.

Kuidas töötab?

Põllumulda paigaldatud anduritelt on võimalik meie veebirakenduses näha reaalajas infot mulla niiskuse seisukorra kohta. Anduri poolt mõõdetavatest andmetest saame esitada järgmise info:

 • Mulla väetatuse tase
 • Mulla niiskuse tase
 • Niiskuse kättesaadavuse taimedele põuast kuni liigniiskuseni
 • Mulla kandevõime
  • Mulla temperatuur erinevatel sügavustel
  • Õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus põllul
  • Kas muld on jäätunud või sulanud

Meie kliendid